بعد من خاطرات می مانند و تا ان زمان این من هستم و ام اس
یکشنبه 13 بهمن 1387 ساعت 00:04

خوب برنامه سوپر استار پرشین تی وی موکول شد به مرحله نهایی در دوبی در ماه مارس همزمان با نوروزو عجیب که دوست قدیمی من هم به مرحله نهایی رسید و من هنوز متحیرم

 براش خوشحالم

 و لی حس عجیبی که بر حسب تصادف کسی که میشناختی ان هم در زمان نوجوانی حالا رو صحنه سوپر استار دارد میشه

حس عجیبی است