بعد من خاطرات می مانند و تا ان زمان این من هستم و ام اس
جمعه 2 اسفند 1387 ساعت 22:23

چه زیباست رفتن و چه زیباست رها شدن و از اسارت در بستن مرگ زیباست و لحظه کندن دردناک شاید صحبت درباره ان اسان نباشد ولی زیبااست و خوشحال میشوم کلامم را بتوانید درک کنید چون دوستتان دارم